حمید شیرانی
Art in the making

حمید شیرانی

بررسی ابعاد مختلف استراتژی محتوا و گوگل ادوردز

گوگل ادوردز

اما "تلویزیون هوشمند صفحه نمایش 60 اینچی مسطح" یک کلمه کلیدی با هدف بالاتر است ، و نشانگر این است که آینده نزدیک به خرید نزدیک است. این کلمه کلیدی نشان می دهد که کاربر تحقیقات خود را انجام داده است. آنها می دانند چه می خواهند.
Superscript

Block title

This is a block description. To edit, click and type the text or replace it with your own custom content
Name E-mail Message Submit